CHRYSO®Turbo

CHRYSO®Turbo är serien av högpresterande acceleratorer för murbruk och betong. Serien påskyndar härdningen och utvecklar snabbt mekanisk styrka även vid låga temperaturer med förbättrad reologi.

Härdnings- accelerator

Förbättrad prestanda

Förbättrad reologi

Produkter

Kontakta oss via mail

Contact Swedish