Membranhärdare anpassad till avjämningsmassa

CHRYSO förser dig med en rad membranhärdare speciellt utvecklade för CHRYSO®Cemfloor avjämningsmassa. Produkterna har spåreffekt som försvinner några timmar efter applicering, detta för att underlätta appliceringen.

Produkter

CHRYSO®ScreedFinish membranhärdare saktar avsevärt ned torkning av avjämningsmassan, vilket möjliggör en mer fullständig återfuktning av cementen, minskar risken för sprickbildning i unga åldrar och ytdelaminering (t.ex. damm). Ytan på den behandlade avjämningsmassan har efter membranhärdaren bättre motståndskraft mot nötning.

Fördelar

  • Bromsar vattenavdunstningen, vilket ger en optimerad återfuktning.
  • Minskar risken för sprickbildning
  • Förbättrar ytans utseende och minskar risken för ytdamm
  • Längre livslängd på sprayutrustningen då den tvättas med vatten
  • Respekt för användaren och miljön (EUH 208)

Kontakta oss via mail

Contact Swedish