Betong

Betongkemi Formvax

Betongkemi Formvax är på paraffinbas speciellt  framtaget för att underlätta svåra avformningar.  Då produkten fungerar som ett formsläppmedel  som minskar friktionen kraftigt vid avformning.

Betongkemi Formvax är ett kemiskt/fysiskt verkade formvax som reducerar kraftigt skadorna på betongen och formmaterialet. Detta i sin tur minskar kostnaderns för efterlagningar och reparationer av både betongen och formmaterialet. Även ytblåsor reduceras maximalt.

Technical documents

Application domain

Alla formmaterial, även fönster och för-formningar.

  • Arbetsplatser
  • Prefabricering

Låt oss prata om ditt projekt

Contact a specialist