Betong

CHRYSO®OptiCo2-HC

Kompaktionsmedel

CHRYSO®OptiCo2-HC är en innovativ formulering som gynnar accelerationen och härdning av betong med lägre klinkerinnehåll.

CHRYSO®OptiCo2-HC har ett lågt innehåll av alkalier och är fri från klorider.

CHRYSO®OptiCo2-HC gör det enklare att komprimera jordfuktig betong och därmed öka packningsförmågan i betongen. Betongen får då en tätare struktur och därmed även reducerar den kapillära absorptionen

CHRYSO®OptiCo2-HC gör det möjligt att förbättra produktiviteten genom att öka rotationer på formar och formverk.

Application domain

  • Torrbetong, färgad eller inte
  • Rör
  • Block
  • Håldäcks plattor

Låt oss prata om ditt projekt

Contact a specialist