Betong

CHRYSO®Cure HPE

Membranhärdare
Vattenbaserad

CHRYSO®Cure HPE är en vattenbaserad membranhärdare för applikationer på färsk betong, murbruk, och på nyligen avformad betong. Produkten är färdig att användas. CHRYSO®Cure HPE formar en skyddsfilmforms när den torkar, vilket förfindrar betong och murbruk från uttorkning. Detta möjliggör en mer komplett hydration av cementpartiklarna and begränsar tidig uttorkning och minskar risken för plastiska krympsprickor.

CHRYSO®Cure HPE är initialt vit för att enkelt identifiera den belagda ytan. Efter torkning är beläggningen färglös.

Application domain

  • Alla cementbaserade element är föremål för oacceptabel uttorkning
  • Prefabricerade väggar
  • Skydd av betong och murbruk utsatt för negativa torkningseffekter vid tidig ålder (hög omgivningstemperatur, vind)

Låt oss prata om ditt projekt

Contact a specialist