Betong

CHRYSO®Optima 218

Högpresterande vattenreducerande superplasticerare

CHRYS0®Optima 218 är nya generationens superplasticerare baserad på modifierade polykarboxylat, speciellt rekommenderad för fabriksbetong. CHRYS0®Optima 218 avser att skapa en hög vattenreduktion och/eller ökad bearbetningsperiod. Det gör det möjligt att tillverka betong med lång uppehållandetid utan negativ retarderingstid.

CHRYS0®Optima 218kan därför användas för många typer av betonger. CHRYS0®Optima 218 är särskillt lämpad för SKB-betong med hög fyllnadskapacitet. CHRYS0®Optima 218 är kompatibel alla cementyper. 

Application domain

  • Självkompakterande betong
  • Fabriksbetong
  • Högpresterande Betong – Mycket högpresterande Betong

Låt oss prata om ditt projekt

Contact a specialist