Makrofibrer spelar en viktig roll för att förbättra de mekaniska egenskaperna och styrkan hos prefabricerad betong. Fiberna ger ökat motstånd mot drag-, böj- och skjuvpåkänningar. De fungerar som strukturell förstärkning och fördelar de belastningar de prefabricerade elementen utsätts för mer enhetligt, vilket avsevärt minskar risken för sprickbildning. Dessutom förbättras den strukturella hållfastheten i betongen.

Jämn fördelning

Fördelas lätt i betongen

Minskad armering

Beständighet mot drag-, böj- och skjuvspänningar

Produkter

CHRYSO®Fiber S50S

Polymerfibrer för användning i betong, murbruk och injekteringsbruk
CHRYSO®Fiber S50S

Kontakta oss via mail

Contact Swedish