CHRYSO®Dem

Med över 50 års know-how har CHRYSO utvecklat ett komplett sortiment av användarvänliga släppmedel för alla typer av formar. CHRYSO-erbjudandet utmärker sig genom att erbjuda släppmedel med en optimerad HSE-profil och erbjuda ytbeläggningar av hög kvalitet med hänsyn till sprutförhållanden.

Ytfinish

Fin slutfinish på betongytan

Formskydd

Minskat formslitage

Hög HSE profil

Vänliga ur Hälsa-, Säkerhet- och Miljöaspekt

Optimerad konsumption

Minskade kostnader och miljöpåverkan

Produkter

Kontakta oss via mail

Contact Swedish