Sommarens VD-ord

2020/06/23

Nu har halva 2020 passerat, där året startade mycket bra med fulla orderböcker för i stort sett alla inom byggindustrin. Sedan kom det fruktansvärda viruset Covid-19 som ställer till det för hela världen, vilket mynnar ut i att många affärsområden får det extremt tufft att överleva.

Inom byggindustrin, och då speciellt betong där Chryso Nordic är aktiva, har det skett en inbromsning som påverkat oss alla, och kommer troligen även att känna av detta en bit in i andra halvan av 2020.

För Chryso Nordics vidkommande har 2020 hittills varit ett intressant år, med en mängd nya kunder, projekt och produkter. Vi har bland annat lanserat en ny superplastiserare ur Premia serien som är avsedd främst för Cem II med stor framgång. Och vi får inte missa Chryso Cure HPE, en mycket effektiv membranhärdare som dessutom hjälper till att underlätta vid skurning och glättning vilket ger mycket fina betonggolv. Vi har dessutom flera spännande produkter på gång som vi räknar med skall lanseras under året, bland annat en micro retarder, en satsning för miljö och utförare att vi blir av med lösningsmedel i denna typ av produkt. 

Inför resterande del av året kommer vi på Chryso att fortsätta sträva efter att ge den bästa servicen och teknisk support som finns inom vårt segment, detta genom att fortsätta vårt täta samarbete med våra samarbetspartners och på så sätt underlätta vardagen för de som använder Chryso Nordic som leverantör.

Med det sagt önskar jag alla samarbetspartners och medarbetare en trevlig sommar, och sist men inte minst, ”stay safe”.

Thomas Orrbeck,
VD, Chryso Nordic