Betong

CHRYSO®Plast XP

Vattenreducerande plasticerare

CHRYSO®Plast XP är en ny genereration plasticerare. Dess molykära struktur har utformats speciellt för att ge den exeptionella egenskaper när den används i torr betong eller i betong med mycket låg arbetsbarhet (VLW). Genom sin plactiserande och dispergerande förmåga förbättrar CHRYSO®Plast XP kompakteringen och därmed ökar
packningsförmågan i betongen. Betongen får då en tätare struktur och därmed även reducerar den kapillära absorptionen.

CHRYSO®Plast XP ökar produktionshastigheten vid tillverkning av produkter med VLW-betong (exvis marksten). Efter direktavformning visar betong med CHRYSO®Plast XP en sluten ytfinish med våt-aspekt och utan att ytan slits av. CHRYSO®Plast XP har ett brett doseingsspektra vilket underlättar användningen i olika typer av betong. 

Application domain

  • Alla cement typer
  • Alla typer av omedelbara formsläppande element
  • Rör
  • Block
  • Kantelement
  • Plattor
  • Håldäcks plattor

Låt oss prata om ditt projekt

Contact a specialist