CHRYSO®Plast

Är en serie plasticerare avsedd för torrbetong. Serien förbättrar betongens bearbetbarhet och kompakthet. Den minskar visositeten och underlättar utläggningen på så sätt undviks att det bildas tomrum inuti betongen.

CHRYSO®Plast-serien ökar betongens flytbarhet utan att ge avkall på dess styrka eller hållbarhet.

Ökat mekaniskt motstånd

Minskade Cyklingstider

Ytor med en våt-aspekt

Produkter

Kontakta oss via mail

Contact Swedish