Betong

CHRYSO®Tard CHR

Retarder

CHRYSO®Tard CHR bromsar cementhydreringen genom att tillfälligt blockera cementpartiklarnas yta. Tryckhållfasthet efter 28 dagar påverkas inte. CHRYSO®Tard CHR har inga ytspänningseffekter.

Produktens användning i betongen förändrar inte betongens konsistens på något sätt. CHRYSO®Tard CHR kan användas samtidigt med högpresterande vattenreducerande superplasticerare. 

Application domain

  • Alla cement typer
  • Betonggjutning i höga temperaturer

Låt oss prata om ditt projekt

Contact a specialist