CHRYSO®Tard

Serien verkar genom att bromsa cementhydreringsreaktionen i betongen. Detta förlänger betongens bearbetbarhet utan att ändra dess ursprungliga konsistens.
När härdningsperioden är över härdar betongen snabbt, vilket resulterar i hög mekaniska hållfasthet efter 28 dagar. CHRYSO®Tard har ingen ytaktiv effekt på betong, vilket innebär att de inte ändrar dess konsistens eller dess reologiska beteende.

Kontrollerad härdning

Tumme upp

Flexibel tidshantering

Hög hållfasthet

Efter 28 dagar

Produkter

Kontakta oss via mail

Contact Swedish