Avjämningsmassa

CHRYSO®Screedfinish EBA 50

Medel för att reducera ångbildning

CHRYSO®ScreedFinish EBA 50 är ett vattenbaserat avdunstningsbarriärmedel, färdigt att använda och speciellt designat för att förbättra CHRYSO® Cemfloor & Mobicems härdningsprocess. Eftersom den bildar en skyddande hinna på avjämningsytan, bromsar CHRYSO®ScreedFinish EBA 50 drastiskt uttorkningen av avjämningsmassan. Det möjliggör förbättring av avjämningens hydratisering, minskar risken för plastkrympning inducerad sprickbildning eller ytdelaminering och damm. Efter härdning förbättras även skridytans nötningsbeständighet.

CHRYSO®ScreedFinish EBA 50 innehåller ett tillfälligt vitt spårämne som gör det enkelt att identifiera den behandlade ytan. Den vita färgen bleknar när produkten är torr. Av naturen kräver CHRYSO®ScreedFinish EBA 50 ingen borttagning (slipning eller slipning) om vidhäftningstesterna visar tillfredsställande resultat (se golvlösningstillverkarens rekommendationer). På grund av sin vattenbaserade teknologi är CHRYSO®ScreedFinish EBA 50 användar- och miljövänlig.

Application domain

  • Cemfloor eller Mobicem avjämningsmassa

Låt oss prata om ditt projekt

Contact a specialist