CHRYSO®Alpha

Är en serie plasticerare för torrbetong som förbättrar betongens bearbetbarhet och kompakthet. Deras huvudsakliga roll är att minska betongblandningens viskositet och på så sätt underlätta placeringen och homogen spridning av materialet i formarna och undviker bildning av tomrum inuti betongen.

CHRYSO®Alpha-serien ökar betongens flytbarhet utan att ge avkall på dess styrka eller hållbarhet.

Ökat mekaniskt motstånd

Minskade Cyklingstider

Ytor med en våt-aspekt

Produkter

Kontakta oss via mail

Contact Swedish