Betong

CHRYSO®Alpha 18

Vattenreducerande plasticerare

CHRYSO®Alpha 18 är en ny genereration plasticerare. Dess molykära struktur har utformats speciellt för att ge den exeptionella egenskaper när den används i torr betong eller i betong med mycket låg arbetsbarhet (VLW). Genom sin plactiserande och dispergerande förmåga förbättrar CHRYSO®Alpha 18 kompakteringen och därmed ökar
packningsförmågan i betongen. Betongen får då en tätare struktur och därmed även reducerar den kapillära absorptionen.

CHRYSO®Alpha 18 ökar produktionshastigheten vid tillverkning av produkter med VLW-betong (exvis marksten). Efter direktavformning visar betong med CHRYSO®Alpha 18 en sluten ytfinish med våt-aspekt och utan att ytan slits av. CHRYSO®Alpha 18 har ett brett doseingsspektra vilket underlättar användningen i olika typer av betong. 

Application domain

  • Alla cement typer
  • Alla typer av omedelbara formsläppande element
  • Rör
  • Plattor
  • Block
  • Kantelement
  • Håldäcks plattor

Låt oss prata om ditt projekt

Contact a specialist