Betong

CHRYSO®Dem Ekla 20

Formsläppmedel
Vegetabilisk emulsion

CHRYSO®Dem DEV Ekla 20 är ett formsläppmedel för traditionell avformning som är redo att användas, en emulsion av vegetabiliska komponenter. CHRYSO®Dem DEV Ekla 20 är riskfri både användaren och miljön. TEST.

CHRYSO®Dem DEV Ekla 20 rekommenderas särskilt till betong som kräver perfekt slutyta. CHRYSO®Dem DEV Ekla 20 kan användas för icke värmehärdad betong eller upp till en härdningstemperatur på 50°C.

Application domain

  • Tung prefabricering
  • Träformar
  • Metallformar
  • Plastformar
  • Ånghärdad eller icke ånghärdad betong

Låt oss prata om ditt projekt

Contact a specialist