CHRYSO®Premia 500-serien

Som prefabtillverkare vill du underlätta fyllningen av formar, även komplexa sådana, för att förbättra din produktivitet.

Baserat på en ny banbrytande polymerteknologi är CHRYSO®Premia 500-serien en serie superplasticierare för alla typer av betong med höga initiala hållfastheter, vilket gör att du kan få exceptionell enkel utläggning.

Lätt och snabb utläggning

Hög slut-ytfinish

Robust

Hög kort- och sluthållfasthet

Produkter

Kontakta oss via mail

Contact Swedish