Betong

CHRYSO®Premia 542 RT

Högpresterande vattenreducerande superplasticerare

CHRYSO®Premia 542RT tillhör den nya generationen av stabiliserade polykarboxylater.
Tillsatsen CHRYSO®Premia 542RT är designad för tillverkning av betong med hög kapacitet för utflytnad och utfyllnad av formarna – och är en produkt utvecklad i FILL-FREE® teknologin. CHRYSO®Premia 542RT karakteriseras genom en reducerad viskositet och en lång varaktighet av bibehållande av konstant konsistens.

En viktig egenskap hos CHRYSO®Premia 542RT i betongblandning ger en hög 
tolerans av förändringar i mängd tillsatt vatten. Betongtillsats CHRYSO®Premia 542RT
bidrar till av en snabb ökning tidig hållfasthet, även med CEM II och CEM III och/eller användning av alternativa bindemedel.

Application domain

  • Självkompakterande betong
  • Högpresterande Betong – Mycket högpresterande Betong
  • Förspänd betong
  • Prefabricering

Låt oss prata om ditt projekt

Contact a specialist